Innovation & Forskning

Många fler lider av svettningar – i det tysta

En avhandling vid Umeå universitet visar att så mycket som 5 procent av befolkningen lider av kraftiga svettningar. Många håller sig från att söka vård och får inte höra om behandlingsalternativ.