Många fler lider av svettningar – i det tysta

En avhandling vid Umeå universitet visar att så mycket som 5 procent av befolkningen lider av kraftiga svettningar. Många håller sig från att söka vård och får inte höra om behandlingsalternativ.


Enligt avhandlingen, som inkluderar en enkätstudie på 5000 personer i Sverige, lider så mycket som 5,5 procent av befolkningen av kraftiga svettningar, hyperhidros.

Tidigare uppskattningar har pekat på närmare 1-2 procent men den senaste studien stämmer bättre överens med liknande resultat från Tyskland och USA.

– Betydligt fler än vi tidigare trott uppger att de lider av kraftiga svettningar. Eftersom det råder ett socialt stigma kring besvären drar sig många för att söka hjälp och fångas därför inte upp i vårdstatistiken, säger Alexander Shayesteh Afshar, forskare bakom avhandlingen, i ett pressmeddelande.

Få får reda på att behandling med botox, eller botulinumtoxin, är effektivt. Behandlingen går ut på att injicera toxinet och blockera svettkörtlarna. I avhandlingen visar studieresultat att botoxbehandling ger effekt efter två veckor och håller i sig i cirka nio månader. Behandlingen var effektiv både för att fysiskt minska svettningar och för att minska oro och ångest som många lider av i samband med hyperhidros.

Botoxbehandlingen har få biverkningar men måste upprepas regelbundet och är relativt dyr. Forskare bakom studien menar därför att patienter vars livskvalitet påverkas kraftigt av svettningar bör prioriteras. Det är oftast svettningar i armhålor och på händer som ger mest problem.

Mer om hyperhidros

Svettningar är en mekanism som reglerar kroppstemperaturen. Vid överdrivna svettningar, hyperhidros, drivs svettningarna inte längre av temperaturreglering. Läs mer om behandling vid hyperhidros.